Na portalu Gostinec.si smo dobili osmega nagrajenca:

Lovro Mlinšek iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu (nagrada se je skrivala v kategoriji “Grosisiti in zastopniki”, pri ponudniku Jocskupina d.o.o., pod oglasom “Akcijska ponudba”.)

Čestitamo.
Gostinec.si

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili sedmega nagrajenca:

Anita Sonc iz Kostanjevice na Krki (nagrada se je skrivala v kategoriji “Grosisiti in zastopniki”, pri ponudniku KZ Metlika z.o.o., pod oglasom “Akcijska ponudba”.)

Čestitamo.
Gostinec.si

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili šestega nagrajenca:

Simona Turk iz Komende (nagrada se je skrivala v kategoriji “Blagajne”, pri ponudniku Pos Elelktronček, pod oglasom “Akcijska ponudba”.)

Čestitamo.

Gostinec.si

  • Share/Bookmark

Podjetje Viva je pred petimi leti pripravljalo študentska kosila, državnih subvencij pa vse do danes ni prejelo.

Koper – Te dni se je na koprskem okrožnem sodišču odvila obravnava v tožbi, kjer podjetje Viva toži primorsko študentsko organizacijo za dobrih 30.000 evrov. Dolgovali naj bi jim državne subvencije za študentska kosila. Podjetje Viva je namreč med letoma 2005 in 2007 sodelovalo s študentsko organizacijo kot ponudnik subvencionirane študentske prehrane.
Na študentski organizaciji pravijo, da so predmet večletnega spora odprte terjatve, ki so ostale še iz tistih let, a tudi da dolg do podjetja dejansko ne obstaja, saj gre v vsej zadevi le za “neusklajenost v knjiženju”, je povedal direktor primorske študentske organizacije Sebastjan Kokl. S tem se nikakor ne strinja direktor podjetja Viva Borut Lozej, ki pojasnjuje, da so v letih 2005 in 2006 redno izdajali fakture, a na študentski organizaciji preprosto niso plačali subvencij za kosila.
“Bone so izdajali, mi smo pripravljali študentska kosila, subvencij pa niso plačali”

“Ves čas so trdili, da jim država ni plačala, nazadnje pa so rekli, da je terjatev tako in tako že zapadla in da ne bodo plačali. To, kar počnejo na primorski študentski organizaciji, je poslovna goljufija,” razlaga Lozej. Iz študentske organizacije jih takrat tudi niso opozorili na kakršne koli težave v zvezi s plačilom, še več, še naprej so nemoteno izdajali bone zanje.

Spomnimo, da je sistem subvencionirane študentske prehrane, ki deluje prek mobilnih telefonov uveljavljen šele dobro leto, v času ko je nastal spor, pa so študentske organizacije kot posrednik med gostinci, študenti in ministrstvom tiskale papirnate bone. Ob tem Lozej še poudarja, da je dobrih 30.000 evrov v bistvu znesek dolga brez obresti, a v petih letih, kolikor se vleče spor, se je tudi teh že nabralo.

Ta znesek domnevno (ne)poravnanih obveznosti je vsekakor zanimiv, če ga primerjamo s podatkom, da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve denimo letos namenilo primorski študentski organizaciji nekaj več kot 36.000 evrov za izvajanje celotnega sistema subvencionirane študentske prehrane oziroma za subvencije več kot 50 ponudnikom študentske prehrane. Kako se je torej v le dveh letih nabral tolikšen dolg študentske organizacije le do enega izvajalca? Na primorski študentski organizaciji pravijo, da več o sporu ne morejo povedati, saj sodna obravnava še ni zaključena. Medtem pa Lozej pojasnjuje, da so študentska kosila pripravljali dve leti, v tem času pa se nabere kar nekaj bonov.
Ministrstvo: Vse smo poravnali v celoti in pravočasno; denar zastaja na študentski organizaciji

Tudi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve omenjenega zneska niso želeli niti komentirati niti oceniti, kako bi lahko nastal, saj o sporu glede neplačil niso seznanjeni. So pa zagotovili, da je morebitni dolg vsekakor nastal na strani študentske organizacije in da oni nimajo neporavnanih obveznosti, saj denar vselej nakažejo pravočasno.

Ministrstvo denar za subvencije nakaže študentskim organizacijam, te pa naj bi še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan nakazale sredstva ponudnikom subvencionirane študentske prehrane, torej gostincem. Če je torej v primeru podjetja Viva prišlo do neplačevanja, so krivci na primorski študentski organizaciji. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sicer od študentskih organizacij zahteva dokazila o nakazilu sredstev ponudnikom subvencionirane študentske prehrane, a šele od začetka leta 2008. Dokazov, da je primorska študentska organizacija dve leti prej plačala ponudniku, torej nimajo. Spor se medtem na sodišču vleče že dobra tri leta, pravi Lozej, a zaradi neprestanega odlaganja ne morejo priti do zaključka. Zanimivo, procesne napake v obravnavi priznavajo tudi na primorski študentski organizaciji, Lozej pa dodaja, da je nazadnje, pred dnevi, ko se je odvila zadnja v vrsti obravnav, sodnica prišla na obravnavo popolnoma nepripravljena, saj ni prebrala niti sodnega spisa.

Iz koprskega okrožnega sodišča nam na novinarska vprašanja glede samega poteka obravnave in sodbe niso odgovorili. Lozej pa je še povedal, da so ob zadnji obravnavi v začetku tega tedna študentski organizaciji postavili ultimat: ali poravnajo dolg v 15 dneh brez zamudnih obresti ali pa bodo sprožili še osebne tožbe. “Zaradi poslovne goljufije bomo sprožili tožbo zoper direktorja študentske organizacije Sebastjana Kokla, razmišljamo pa tudi o tožbi Univerze na Primorskem,” je še dodal Lozej.

Vir: Novice.Dnevnik.si

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili petega nagrajenca:

Mojca Šoba iz Šentjanža (nagrada se je skrivala v kategoriji “Sorodne strani”, pri ponudniku Slovenska gostija, pod oglasom “Akcijska ponudba”.)

Čestitamo.
Gostinec.si

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili četrtega nagrajenca:

Marija Korleale iz Zagorja ob Savi (nagrada se je skrivala v kategoriji “Promocija”, pri ponudniku Acron d.o.o. pod oglasom “Akcijka ponudba” .

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili že tretjega nagrajenca:

ROMANA SERETINEK s Ptuja (nagrada se je skrivala pri ponudniku Jocskupina d.o.o, pod oglasom “Akcijka ponudba”.)

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili že drugega nagrajenca:

Suzana Cankar iz Trbovelj (nagrada se je skrivala v kategoriji “Promocija/Časopisi in revije”, pri ponudniku Jackie Co. d.o.o. pod oglasom “Akcijka ponudba” .

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili prvega nagrajenca:

Alenka Meden (nagrada se je skrivala v kategoriji “Grosisti in zastopniki”, pri ponudniku Davidov hram d.o.o. pod oglasom “Akcijka ponudba” .

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Ti napotki so namenjeni tistim nosilcem živilske dejavnosti, ki uporabljajo postopek, temelječ na načelih HACCP.
Splošna načela
HACCP temelji na znanju, je sistematična ter določa posebna tveganja in ukrepe za njihov nadzor, da se zagotovi varnost hrane. HACCP je orodje za ocenjevanje tveganj in vzpostavitev nadzornih sistemov, ki so osredotočeni na preprečevanje in se ne zanašajo le na preskušanje končnih proizvodov. Vsak sistem HACCP se lahko prilagodi spremembi, kot je napredek pri načrtovanju opreme, postopkih pridelave ali tehnološkem razvoju.
HACCP se lahko uporablja v celotni živilski verigi od primarne proizvodnje do končne potrošnje, pri njenem izvajanju pa je treba upoštevati znanstvene dokaze o tveganjih za zdravje ljudi. Izvajanje HACCP lahko razen povečanja varnosti hrane zagotavlja druge pomembne koristi, kot je pomoč HACCP regulativnim organom pri inšpekcijskih pregledih in spodbujanje mednarodne trgovine s povečevanjem zaupanja v varnost hrane.
Uspešna uporaba HACCP zahteva polno zavezanost ter vključevanje uprave in osebja. Zahteva tudi multidisciplinarni pristop; ta multidisciplinarni pristop mora vključevati, če je potrebno, strokovno znanje agronomije, veterinarske higiene, proizvodnje, mikrobiologije, medicine, javnega zdravja, živilske tehnologije, zdravja okolja, kemije in inženiringa.
Pred uporabo HACCP v kateri koli dejavnosti mora nosilec živilske dejavnosti izpolniti predhodne zahteve v zvezi s higieno živil. Za izvajanje učinkovite HACCP je pomembna zavezanost vodstva k izvajanju. Med prepoznavanjem tveganj, ocenjevanjem ter naknadnimi delovnimi postopki pri oblikovanju in izvajanju HACCP je treba upoštevati vpliv surovin, sestavin, proizvodne prakse živil, vloge proizvodnih postopkov za nadzor tveganj, verjetnosti končne uporabe proizvoda, kategorij zadevnih potrošnikov in epidemioloških dokazov v zvezi z varnostjo hrane.
Namen HACCP je poudariti nadzor kritičnih nadzornih točk. HACCP se mora uporabiti za vsak poseben delovni postopek posebej. Uporabo HACCP je treba pregledati in uvesti potrebne spremembe, če se na kakršen koli način spremeni proizvod, postopek ali katera koli faza. Pri uporabi HACCP je pomembna prilagodljivost, če je primerno, glede na namen uporabe, ob upoštevanju vrste in obsega delovnega postopka.
HACCP zajema naslednjih sedem načel:
1. ugotavljanje vseh tveganj, ki jih je treba preprečiti, odpraviti ali zmanjšati na sprejemljivo raven (analiza tveganj);
2. ugotavljanje kritičnih nadzornih točk v fazi ali fazah, v katerih je nadzor nujen za preprečitev ali odpravo tveganja ali za njegovo zmanjšanje na sprejemljivo raven;
3. določitev kritičnih mej na kritičnih nadzornih točkah, ki ločijo dopustno od nedopustnega pri preprečevanju, odpravi ali zmanjšanju ugotovljenih tveganj;
4. vzpostavitev in izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja na kritičnih nadzornih točkah;
5. vzpostavitev korektivnih ukrepov, če spremljanje pokaže, da kritična nadzorna točka ni pod nadzorom;
6. vzpostavitev postopkov za preverjanje, ali ukrepi iz odstavkov od 1 do 5, ki se redno izvajajo, učinkovito delujejo;
7. vzpostavitev dokumentacije in evidenc, sorazmernih z vrsto in velikostjo živilskega podjetja, ki dokazuje učinkovito uporabo ukrepov iz odstavkov od 1 do 6.
Uporaba sedmih načel
Priporočljivo je, da se naslednje dejavnosti izvajajo v predpisanem zaporedju.

MAJA ANTALAŠIĆ

  • Share/Bookmark