Odstranjevanje odplak/odpadkov
(Pravilnik o higieni živil 25. člen)
Posebno pazljivi bodimo pri zbiranju odpadkov. Ločeno zbiramo organske od anorganskih odpadkov in jih po najkrajši poti odstranimo iz obrata.
Organske odpadke zbiramo v pokritih, posodah, ki se lahko čistijo in higiensko vzdržujejo. Postavljene so na tleh, ki omogočajo mokro čiščenje, na hladnem in v zračnem prostoru z vodno pipo in odtokom ter zaščiteni pred dostopom škodljivcev. Posode se redno pomivajo. Poskrbimo, da ostanke živil ustrezno hranimo in sprotno odstranjujemo. Z rednim, najmanj tedenskim odvozom preprečimo gnitje, razmnoževanje mrčesa in glodalcev ter širjenje neprijetnih vonjav.
Priporočljivo je izdelati terminski plan odvažanja odpadkov:
• - pogodba z komunalnim podjetjem
• - pogodba z izvajalcem odvoza odpadnega olja
• - izpolnjevati in hraniti evidenčne liste.
Anorganski odpadki: je vsa primerna embalaža iz papirja, PVC, stekla, kovine, v katero so živila neposredno zavita. Zbiramo jih v posodah s pokrovi ali v PVC vrečkah, ki so nameščene v stojalih s pokrovi. Vsebina iz posod za zbiranje odpadkov se vsakodnevno prenese v zunanji kontejner. Shranjujemo ločeno in zaščiteno pred vetrom in padavinami.
V koše ob umivalnikih za roke ni dovoljeno odlaganje organskih odpadkov, lahko so odkriti.
Organske odpadke in embalažo sproti odstranjujemo z delovnih površin v vreče, vložene v posode za odpadke, pokrite s pokrovom z odpiranjem na nožni pritisk.
Posode za odpadke je treba redno čistiti in higiensko vzdrževati (v trokaderu). Po vsakem praznjenju je treba namestiti novo plastično vrečko oziroma posodo pomiti v nečistem prostoru obrata. Kontejnerje je priporočljivo mokro čistiti po vsakem praznjenju in po potrebi razkužiti. Kontejnerji, ki so last javnih komunalnih podjetij, morajo biti očiščeni z njihove strani.
Nevarne in neužitne snovi je potrebno ločeno zbirati in hraniti v označenih in zaprtih posodah.
Odpadno olje je treba zbirati v namenski posodi. Pravilno ga je treba odstranjevati – preko pooblaščene inštitucije.
Po 20. členu Pravilnika o ravnanju z nevarnimi odpadki (Ur. L. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) vam je prevzemnik dolžan izdati potrjen evidenčni list o ravnanju z odpadki, enega obdrži zase (vodenje in shranjevanje dokumentacije).

Pripravila Maja Antalašić dipl.san.inž. za podjetje HACCP REŠITVE, Maja Antalašić s.p.

  • Share/Bookmark

Komentarji1 komentar

  1. Stric Marč, dne 13.10.2011 17:25

    Včasih smo kajžarji iz gostiln in fabriških menz vozili ostanke hrane domov za prašiče. Zdaj v Evropi to ni mogoče. Vse je regulirano ( razen bančništva), normativizirano in na vsakem od teh ukrepov se pase kup ljudi. Tisti, ki pripravljajo dokumentacijo in tisti, ki odvažajo odpadke tistim, ki jih predelujejo v živalsko hrano. In če gre kaj narobe, je škoda večja ( PCB v mleku in sirih, E cola…). Prej je zbolel samo moj prašič.

Ime(obvezno)

e-pošta(obvezno)

Spletna stran

Govori odkrito

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !