Na portalu Gostinec.si smo dobili šestega nagrajenca:
Simona Turk iz Komende (nagrada se je skrivala v kategoriji “Blagajne”, pri ponudniku Pos Elelktronček, pod oglasom “Akcijska ponudba”.)
Čestitamo.
Gostinec.si

  • Share/Bookmark

Na portalu Gostinec.si smo dobili prvega nagrajenca:
Alenka Meden (nagrada se je skrivala v kategoriji “Grosisti in zastopniki”, pri ponudniku Davidov hram d.o.o. pod oglasom “Akcijka ponudba” .
Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Odstranjevanje odplak/odpadkov
(Pravilnik o higieni živil 25. člen)
Posebno pazljivi bodimo pri zbiranju odpadkov. Ločeno zbiramo organske od anorganskih odpadkov in jih po najkrajši poti odstranimo iz obrata.
Organske odpadke zbiramo v pokritih, posodah, ki se lahko čistijo in higiensko vzdržujejo. Postavljene so na tleh, ki omogočajo mokro čiščenje, na hladnem in v [...]

  • Share/Bookmark

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:
• pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter [...]

  • Share/Bookmark

Ta zakon določa obveznost uporabe davčnih blagajn, njihovo registracijo, tehnične zahteve in nadzor nad izvajanjem tega zakona.
BESEDILO ČLENOV:
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa obveznost uporabe davčnih blagajn, njihovo registracijo, tehnične zahteve in nadzor nad izvajanjem tega zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Davčna blagajna je naprava za izdajanje računov, ki [...]

  • Share/Bookmark

Zaposleni v baru so dolžni skrbeti za osebno higieno in poznati postopke, kako jo izvajati. Zavedati se morajo, da je človek tako povzročitelj kot žrtev bolezni, povzročenih s hrano.
Tisti, ki hrano pripravlja, jo zaradi slabe higiene lahko okuži na vsakem koraku od skladišča do izdaje.
Hrano lahko zaposleni okužijo tudi s preprostimi, [...]

  • Share/Bookmark

S 1. oktobrom 2011 se v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o dolocitvi zneska specificne in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 67/11) poveča višina trošarine za cigarete.
Trošarina za cigarete tako znaša:
• specificna trošarina za 1000 kosov cigaret 21,1500 eurov,
• proporcionalna trošarina 45,3113 % od drobnoprodajne cene.
V [...]

  • Share/Bookmark

Verifikacija pomeni ali se izvajajo predpisani postopki. Zagotavlja kontrolo delovanja in učinkovitosti HACCP sistema.
Izvaja s periodičnimi pregledi, interna kalibracija opreme in merilne opreme, pregledom zapisov in postopkov ter razgovorom z zaposlenimi z namenom, da ugotovimo ali sistem deluje skladno s HACCP planom (preverjanje znanja o higieni živil).
Novost: 21.b člen Pravilnika [...]

  • Share/Bookmark

V Turistično-gostinski zbornici menijo, da bodo višje občinske najemnine za gostinske vrtove na koncu morali pokriti gostje.
Ljubljana – Gostinci v Ljubljani si lahko obetajo povišanje cen najema javnih površin, na katerih imajo postavljene gostinske vrtove. Mestni svet bo namreč na današnji seji obravnaval osnutek odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, [...]

  • Share/Bookmark

Salmonela

13.10.2011 | Komentiraj

Salmonela je bakterija, ki jo pogosto najdemo v črevesju ljudi in živali. Prav tako se lahko najde na surovem mesu, perutnini, jajcih in nepasteriziranega mleka.
Salmonela zastrupitev s hrano (salmonelozo) je bolezen, ki lahko pride, če žive bakterije Salmonella vstopijo v telo. Bakterije se, pritrdi, na celice sluznice črevesje, kjer jih [...]

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »